Dokładamy starań, aby wszystkim pracującym u nas w produkcji i przeróbce materiału zapewnić dobre i godziwe warunki pracy.


Przyroda to nasza odpowiedzialność

Przedsiębiorstwa, które – tak jak my – prowadzą działalność opartą o produkty wytwarzane w i przez naturę, ponoszą szczególną odpowiedzialność za stan naszego środowiska. Tak właśnie robimy. Firma Eurotrees poszczycić się może opracowaniem i dystrybucją produktu Topclips, dzięki któremu zmniejszyło się zużycie chemikaliów w skali całej branży – zarówno w kraju, jak i za granicą. To dobra wiadomość dla wszystkich, którym na sercu leżą stan lasu, czystość powietrza i ogólny stan przyrody.

Działalność firmy Eurotrees Denmark opiera się na zasadach dzielenia się wiedzą oraz pozytywnego rozwoju branży. Wspieramy inicjatywy wzbogacające naszą branżę, jednocześnie nie zapominając o kwestiach środowiska.

Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym i etyczna oraz moralna postawa jest podstawą naszego wizerunku – także w naszych własnych oczach. Chcemy dobrze czuć się z tym, co robimy – tak zwyczajnie, po ludzku. Uważnie słuchamy naszych klientów. Wszelkie uwagi odbiorców, dostawców i partnerów handlowych traktujemy jako pozytywny wkład do naszej codziennej pracy oraz rozwoju – zarówno nas samych, jak i naszego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim jednak pragniemy być postrzegani jako wiarygodni i budzący zaufanie, które jest dla nas kluczowe.

Wszyscy zasługują na udane życie zawodowe

Dokładamy starań, aby wszystkim pracującym u nas w produkcji i przeróbce materiału zapewnić dobre i godziwe warunki pracy. Firma Eurotrees Denmark działa zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.